Naše filozofie

více o Komeda Group

Naše filozofie

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. To jsou slova ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Zákona, kterým se však společnosti působící v ČR zatím moc nezabývají a stále preferují zábor zelených ploch. Myslím, že to není správné. Myslím, že stojí za to věnovat se již jednou zastavěným místům. Architektonicky hodnotné industriální budovy rekonstruovat, činit je energeticky efektivními, oživovat je a doplňovat moderními nově postavenými kapacitními objekty. To beru za své poslání, které mi umožňují realizovat desítky našich spokojených zákazníků, nájemců a kupců revitalizovaných brownfieldů. Za dobu více než 15 let jsme revitalizovali více než 300.000 m2 zastavěných lokalit.